Θεματικές Ενότητες

Κλιματική Αλλαγή

Με συντονιστή τον Βαγγέλη Παπαθανασίου το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ξεκίνησε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα για την Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, το πρόγραμμα SESAME, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξερεύνηση του μέλλοντος των θαλασσών μας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.


Για πρώτη φορά στην ιστορία της θαλάσσιας επιστήμης, μελετήθηκαν οι δύο θάλασσες ως ένα ενιαίο οικοσύστημα και φτιάχτηκε ένα δίκτυο έρευνας και παρακολούθησης δεδομένων, πέρα από ινστιτούτα και σύνορα των χωρών.


Με βάση τα ολοκληρωμένα μοντέλα, η κατάσταση της Μεσογείου τον 21ο αιώνα φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το «φαινομένου του θερμοκηπίου» και μεταφράζεται, σε μια προοδευτική αύξηση της θερμοκρασίας που, χωρικά και χρονικά, μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τη βιογεωγραφική δομή της βιοποικιλότητας. Τον 21ο αιώνα επίσης η θερμόαλη κυκλοφορία της Μεσογείου φαίνεται να επιβραδύνεται σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες, και ιδίως στα βαθιά νερά, που δείχνουν να είναι πιο "στάσιμα". Περισσότερα εξωτικά είδη από το Σουέζ φαίνεται να φθάνουν και να αναπτύσσονται στη χώρα μας, ενώ αναμένεται να αυξηθεί και ο αριθμός των εξωτικών ειδών σε όλη την Μεσόγειο.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες
(photo: HCMR \ olyvon) (photo: Yannis Xidas /HCMR / olyvon) (photo: Yannis Xidas / HCMR / olyvon)
(photo: Yannis Xidas / HCMR / olyvon) (photo: Yannis Xidas / HCMR /olyvon) (photo: HCMR / olyvon)
(photo: HCMR / olyvon) (photo: HCMR / olyvon) (photo: HCMR / olyvon)
(photo: HCMR / olyvon) (photo: HCMR / olyvon) (photo: HCMR / olyvon)
(photo: HCMR / olyvon) (photo: HCMR / olyvon)
home