Θεματικές Ενότητες

Νερό

Στην περιοχή της Στούπας, στον νομό Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα στον όρμο της Καλογριάς, υπήρχαν μαρτυρίες για την ύπαρξη υποθαλάσσιας πηγής, υπό μορφή σπηλαίου, από την οποία αναβλύζει γλυκό νερό σε πολύ μεγάλη ποσότητα και υπό συνεχή ροή.

Για την πρώτη κύρια αποστολή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συστήνεται ομάδα 18 ατόμων αποτελούμενη από επιστήμονες, δύτες, χειριστές και μηχανικούς/ηλεκτρονικούς των τηλεχειριζόμενων υποβρύχιων ρομπότ. Στόχος η εκτίμηση της ποιότητας και της ποσότητας του γλυκού νερού των αναβλύσεων και για την πραγματοποίησή του γίνονται καταδύσεις στις οποίες χρησιμοποιείται ο εξειδικευμένος μετρητής ραδονίου (η λεγόμενη "Κατερίνα") καθώς και όργανα καταγραφής αλατότητας.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αποστολής είναι ενθαρρυντικά και η δεύτερη αποστολή που οργανώνεται στη συνέχεια εξετάζει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των νερών των αναβλύσεων, προσδιορίζοντας μάλιστα την προέλευσή τους από τον Ταΰγετο!

Δείτε σχετικές φωτογραφίες
(photo: Yiannis Issaris / olyvon) (photo: Yiannis Issaris / olyvon) (photo: olyvon)
(photo: Yiannis Issaris / olyvon) (photo: Yiannis Issaris / olyvon) (photo: Yiannis Issaris / olyvon)
(photo: olyvon) (photo: olyvon) (photo: HCMR / olyvon)
(photo: HCMR / olyvon) (photo: HCMR / olyvon) (photo: HCMR / olyvon)
(photo: HCMR / olyvon) (photo: HCMR / olyvon) (photo: HCMR / olyvon)
(photo: HCMR / olyvon)
home