Σχετικά με τον Ναυτίλο

Ομάδα

 Μέλη Ομάδας

Η ομάδα θαλάσσιων επιστημόνων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), με επικεφαλής τον Δρ. Βαγγέλη Παπαθανασίου, Διευθυντή Ερευνών, και την ομάδα δυτών, τεχνικών επιστημόνων, αλλά και παρέα με
τους κινηματογραφιστές της εταιρίας παραγωγής OLYVON, ξεκίνησαν τις εξερευνήσεις στις ελληνικές θάλασσες, με σκοπό την κατανόηση και
καταγραφή του φυσικού πλούτου της υποβρύχιας ζωής στην Ελλάδα.


Πατήστε εδώ για να δείτε την ομάδα παραγωγής. 

home