Νέα

Επιστροφή στην σελίδα των νέων
Περιγραφή 1ου επεισοδίου

Οι εξερευνήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών στις υποθαλάσσιες πηγές  της Πελοποννήσου και η ανακάλυψη της πηγής της Στούπας, ικανή να διοχετεύσει με πόσιμο νερό την ευρύτερη περιοχή. Το πολύτιμο νερό που χάνεται στη θάλασσα και η αξιοποίησή του.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες
home